fbpx

Oshadhi Essentail Oil 10ml - Pine (Scots Pine)

Botanical Name: Pinus sylvestris

Origin: Bulgaria

Part of Plant: Needles

Fragrance-note:TM

$172.00